Pintar co ordenador


Exinten moitos programas de pintura e deseño para aplicalos en todalas especialidades da expresión grafico-plástica. Na actualidade cada traballo específico dun deseñador conta cunha aplicación no mercado, e a oferta de sofware libre ou para probar é cada vez maior. Para o usuario medio que non conta ca tecnoloxía punta de apple os programas sinselos tamén ofrecen posibilidades técnicas e creativas como no 2º video que amosa o proceso da "Mona Lisa dixital" utilizando o Paint de Microsoft. Traballo que foi realizado en 2 horas e 30 minutos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario