Análise publicitario


 
 
 
guión para ANÁLISE DUN ANUNCIO PUBLICITARIO

Análise obxectiva.  ( Nivelo denotativo) Que vemos?

Presentación:
                             -Tipo de anuncio:   Segundo o medio: Impreso, radiofónico, televisivo e cine, banners (internet)
                                                             Segundo destinatario: Dirixida (sexo, idade, ideoloxía nivel cultural. De masas.
                                                             Segundo finalidade: económica, informativa, persuasiva.
                              Formato:               Nome do medio, publicación, data, horario, duración.
Produto:              Nome do produto, marca, logotipo.
Imaxe:                Descrición (Escenario, obxectos, personaxes, encadre, escenografía...)
                             Punto de atracción
                             Liñas
Texto:                   
                             Eslogan
                             Texto escrito
                             Nivel gráfico: tipografía, combinacións, tamaño, cor, deseño.
                             Nivel fónico: Grafías: utilización de fonemas de pouco uso, k, w, x. Flex
                                                   Rima: Cando fai pop, xa non hai stop
                                                   Aliteración : Bi bi bizak
                                                   Onomatopeya: Chasquis Facundo
                                                   Paranomasias: Flan dhul, dhulicioso
                             Nivel morfosintáctico: Palabras cheas. Predominio de sustantivos, adjetivos, verbos,adverbios
                                                                  Escased de palabras baleiras. Economía lingüística
                                                                  Elipsis: ausencia do núcleo verbal: O sabor da nova xeración.
                                                                  Omisión de enlaces nominales: Caixa Madrid Queres?. Podes.
                                                                  Recursos intensificadores: exaltación e ponderación dos produtos:
                                                                                                             -comparación: lava máis limpo
                                                                                                             -superlativo: ultracómoda
                                                                                                             -repetición: Fundador, o brandy, brandy
                            
                                                                  Oracións imperativas, exhortativas, interrogativas ou exclamativas:
                                                                   - Busque, compare e si atopa algo mellor, cómpreo.
                                                                   - ¡Viva a xente sen alcohol!
                              Nivel léxico: extranxerismos: Ford, Bayer, spray, cassette.
                                                    neoloxismos: formar novos términos mediante a derivación, a composición,                
                                                                           acronimia ou xogos de palabras. Fáltache Tefal, Danacol, Trenhotel.
                              Nivel Semántico: significado connotativo: significado afectivo. Come ben, come en casa
                                                           redundancia: Novo seat, para viaxar ben, chegar ben e quedar ben.
                                                           xogos semánticos(refranes): Sobre gustos si hai algo escrito.
Análise subxetivo ( Nivel connotativo). que nos suxire?
Presentación do produto:
-Calidades que destacanse e aspectos que omitense.
-Grado de veracidade.
-que vantaxes ofrece fronte a outros produtos?
Imaxe
-Elementos non lingüísticos (luz, cor, encadres, imaxes...)
-Interpretación da escena (tipoloxía das personaxes, escenarios, …)
-recursos utilizados (que función realizan?)
Texto
-función que realiza o texto escrito (expresión básica da mensaxe, reforzo...
-recursos utilizados (que función realizan?)
-sentimentos e necesidades básicas ás que apela o anuncio. Que valores promueve?
Valoración crítica
- Impacto do anuncio recordas o eslogan?
- Gústache?  que é o que máis che gusta?
- Resulta creativo? Aspectos máis impactantes

No hay comentarios:

Publicar un comentario