A estructura

A estructura maniféstase en case todas as creacións gráfico-plásticas. No deseño impón unha orde visual inherente. Aínda que non a utilicemos conscientemente manifesta a organización das formas. Tipos:
Formal
Semiformal
Informal
Inactiva
Activa
Invisible
Visible
De repetición básica
Variacións de retícula básica
De múltiple repetición
Módulos e subdivisións estructurais
Repetición de posición
Superposición de estruturas de repetición
fonte: Fundamentos del diseño de Wicius Wong, ed. GGproposta de exercicio

No hay comentarios:

Publicar un comentario